REGULAMIN SKLEPU OCTAGON GDYNIA

I. Definicje.

§ 1
W niniejszym regulaminie Sklepu Internetowego OCTAGON Gdynia (www.roninsklep.pl), zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. „Sprzedawca” –
 RONIN Adrian Dawidziuk z siedzibą w Rumi, ul.Saperów 8A/5, 84-230 Rumia NIP 9581376319, REGON 364974361
b. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.roninsklep.pl oraz jej podstronach,
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
f. „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod tym adresem
http://www.roninsklep.pl/content/6-polityka-prywatnosci

II. Postanowienia ogólne.

§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług, polegających na umożliwieniu Klientom bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4
1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek
 VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie
http://www.roninsklep.pl/content/5-platnosc-i-dostawa

§ 5
1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w
 
Sklepie.
 
2. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części
 III. Regulaminu.

§ 6
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 7
1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.

III. Założenie Konta w Sklepie.

§ 8
Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9
1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Zaloguj się” znajdującą się w prawej górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, a następnie odnośnik „Stwórz konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim dane do dostawy produktów: nazwę, adres, dane kontaktowe zamawiającego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, ponadto hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. 
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
 
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

§ 10
Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również w toku składania zamówienia, na zasadach określonych w § 14 poniżej.

§ 11
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 9 ust. 5 Regulaminu.
 
2. Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 12
Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 13
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.
2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 14
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 
3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

4. Jeżeli Klient posiada Konto, a wcześniej się nie zalogował, zostanie o to poproszony w następnym oknie.

5. Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez wybranie opcji „Stwórz konto” i wypełnienie formularza z miejscem na podanie hasła i danych osobowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

6. W kolejnym formularzu należy podać dane i adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz dodać ewentualny komentarz. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

7. Po podaniu adresu dostawy, Klient zobowiązany będzie do wyboru formy jej realizacji. Aby kontynuować zamówienie, konieczne będzie kliknięcie zgody Klienta z Regulaminem dostępnymi pod adresem http://www.roninsklep.pl/regulamin

8. Ostatnim etapem zamówienia jest wybranie przez Klienta formy płatności proponowane przez Sklep.

9. Wyświetlone w podsumowaniu zamówienia towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.
10. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 15
1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępny jest tylko przelew internetowy obsługiwany przez zewnętrzne kanały płatności. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: Kurier InPost, Paczkomaty InPost.
 
2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

3. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładce „Płatności i dostawa”.

§ 16
1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 17
1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
 
-przy płatności przelewem internetowym po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
-w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.
 
2. Zamówienia będą realizowane w terminie do 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

V. Konto.

§ 18
Po zalogowaniu się do Konta Klient ma możliwość śledzenia statusu zamówienia.

§ 19
Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

§ 20
1. Po zalogowaniu się do Konta Klient ma także możliwość dodawania komentarza do zamówienia.
2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje.

VI. Zwroty i reklamacje.

§ 21
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres:
RONIN Adrian Dawidziuk
ul.Saperów 8A/5
84-230 Rumia
lub pocztą elektroniczną na adres octagon.gdynia@gmail.com

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 22
1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres:

OCTAGON Gdynia

RONIN Adrian Dawidziuk

ul.Saperów 84/5

84-230 Rumia

lub mailowo na następujący adres e-mail: octagon.gdynia@gmail.com.
3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 23
Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 24
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia mailem na adres octagon.gdynia@gmail.com. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 25
Regulamin jest dostępny na stronie www.roninsklep.pl